Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne wymaga szczególnego podejścia, reguluje bowiem najbardziej wrażliwe stosunki międzyludzkie. Skomplikowany charakter, jaki mają sprawy rozwodowe i delikatna materia, sprawiają, że adwokat rodzinny musi wykazać się subtelnością i wyczuciem. Mając to na uwadze, bronię interesów Klientów w sprawach o:

 • rozwód
 • separację,
 • alimenty zarówno na dzieci, jak i na małżonka: ustalenie, podwyższenie, obniżenie, czy uchylenie (także pomoc w egzekucji zasądzonych alimentów),
 • kontakty z dziećmi,
 • kwestię związane z władzą rodzicielską,
 • wydanie dziecka, porwania rodzicielskie,
 • sprawy o demoralizację nieletnich i czyny karalne nieletnich,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku, nierówne udziały,
 • sprawy mieszkaniowe – sposób korzystania, eksmisje (np. byłego małżonka),
 • rozliczenia związków nieformalnych – konkubinat,
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa.

Niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy takiej materii, jak rozwody, czy ustalenie alimentów, w swojej praktyce jako adwokat zawsze kieruję się indywidualnym podejściem. W prawie rodzinnym jest to bardzo ważne, ponieważ relacje na linii Klient – adwokat powinny opierać się na wzajemnym zaufaniu. Wówczas praca przynosi najlepsze rezultaty, dlatego każda sprawa wymaga wieloetapowego podejścia.

Przede wszystkim w ramach prowadzonych spraw ustalam z Klientem taktykę procesową. Kolejnym etapem jest skompletowanie niezbędnej dokumentacji. Pomagam Klientowi przejść przez wszystkie formalności związane ze sprawami o rozwody, alimenty, separacje i inne związane z prawem rodzinnym. Jako adwokat sporządzam również pisma procesowe. Reprezentuję Klientów przed Sądami wszystkich instancji, a w razie potrzeby sporządzam środki zaskarżenia.

Sprawy rozwodowe potrafią być bolesne, ponieważ dotykają sfery prywatnej naszego życia. Rozwód wiąże się z wieloma delikatnymi kwestiami, takimi jak np. ustalenie władzy rodzicielskiej, czy przyznanie alimentów na dzieci lub małżonka. Doświadczenie adwokackie nauczyło mnie, że droga postępowania nie zawsze jest wyjściem najkorzystniejszym dla rodziny. Mając więc na uwadze dobro swoich Klientów, jeżeli jest to możliwe, dążę do rozstrzygnięcia sprawy przy wykorzystaniu mediacji. Niezwykle istotnym elementem prawa rodzinnego jest również poradnictwo i terapia rodzinna. Spotkanie z mediatorem, psychologiem czy psychologiem dziecięcym, potrafią pomóc na tyle skutecznie, że sprawa rozwodowa nie jest konieczna. Jeżeli te metody zawiodą lub jeśli nie ma woli polubownego załatwienia sporu, pozostaje droga sądowa. Jako adwokat rodzinny reprezentuję swoich Klientów na wszystkich etapach postępowania.

Każda sprawa jest inna, rozwód, ustalenie alimentów, czy sprawa o separację. Prawo rodzinne wymaga dużego zaufania i zaangażowania. Tylko dobrze przemyślane kroki, pozwalają należycie zadbać o interesy Klientów, dlatego do każdej prowadzonej sprawy, bez względu na jej przedmiot, podchodzę jednostkowo. Od kiedy założyłam własną kancelarię w Ciechanowie, zawsze wybierałam najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązania.

Praktykę jako adwokat rodzinny prowadzę w dwóch miastach: Ciechanowie i Makowie Mazowieckim. Główna siedziba Kancelarii znajduje się w Ciechanowie, natomiast w Makowie Mazowieckim mieści się filia. Jeśli potrzebujesz pomocy i porady doświadczonego adwokata, skontaktuj się ze mną, dane znajdziesz w zakładce Kontakt. Co ważne, dla klientów spoza Ciechanowa i Makowa Mazowieckiego, możliwe jest też skorzystanie z porady online. Po tę formę pomocy sięgnijcie, jeżeli Wasze pytania dotyczą takich kwestii, jak:

 • sprawy rozwodowe i tematyka, z jaką wiążą się rozwody (alimenty, podział majątku, opieka nad dziećmi),
 • ustalenie separacji,
 • regulacje finansowe w nieformalnych związkach,
 • ustalenia dotyczące kwestii majątkowych w małżeństwie lub przed jego zawarciem.

Jako że prawo rodzinne dotyczy często najbliższych osób, dobre przygotowanie i gruntowna analiza sytuacji to podstawa. Jako doświadczony adwokat służę pomocą, która ma za zadanie przejście przez ten proces w możliwie jak najprostszy sposób.